Den Blå Band

Den Blå Band är SK RANs utvecklingsmodell och bygger på sju utvecklingsstadier. Modellen är baserad på Svenska Simförbundets Simlinje. Simlinjen lånar mycket från den Kanadensisk Sport for Life LTAD modell och är uppbyggt av olika färdighetsmål och bygger på vad individen uppnått i föregående stadium. Det är viktigt att färdighetsmålen uppnås innan individen går vidare till nästa stadium. Tänk på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. En person kan gå igenom ett stadium väldigt fort medan en annan behöver betydligt längre tid, och i nästa stadium kan förhållandet vara det omvända. Det är inte meningen att Den Blå Band ska bromsa utvecklingen för en individ, därför individanpassar vi verksamheten så mycket som möjligt.

Klicka på utvecklingsstadium att lära sig vad detta innebär för dig och/eller ditt barn.

Minisim Minisim är en naturlig fortsättning på babysim, och tar därför vid efter avslutad babysimskurs när barnet är 2år gammalt.…
Medleyskola Märkestagning och simbevis ingår i undervisningen. De barn som vill och önskar får gärna delta i vår egen klubbtävling;…
Teknikinlärning och fysisk aktivitet Teknikskolan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, som genom målrelaterade lekar…
Lära sig simträning Ungdomsgrupper riktar sig till barn från cirka 9 – 10 år och upp till att puberteten inleds. När…
Träna att tävla Träningsgrupper riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för…
Träna att prestera National och Regional gruppen riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att…
En motionsverksamhet för alla ålders. Coming soon...
Language »