Rans Vänner

Sällskapet Rans Vänner bildades 18 maj 1949 på initiativ av Simklubben Rans mångårige ordförande Sven J Malmström.

Avsikten med föreningen skulle vara dels att samla och hålla samman gamla Ranare dels och att stödja moderföreningen. – Från föreningens stadgar.

Ran:s Vänner är öppet till alla RAN:are (simmare och polospelare) i nutid och dåtid som är 25 år och äldre.

Numera samlas Ran Vännerna för Midsommarträff fredagen före Midsommarafton – (traditionen bjuder att sällskapets golfspelarna under dagen tar en golfrunda innan kvällens sill och potatis serveras) och för Julträff första måndagen i december.

Årsmöte avhålles första helgfria måndagen i maj.

Kontaktpersoner:

Ordförande – Pär-Håkan Andersson, 0705 135007

Vice Ordförande – Roar Onsö, 0431 – 365572

Sekreterare – Ulf ”Masken” Söderqvist  0703 174945

Bengt Sörensson, 0704 – 383708

Nin Andersson, 0705 – 510880

Language »