Styrelsen

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall ­- inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställa planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen har bland annat ansvar för att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, förvalta föreningens medel, verkställa av årsmötet fattade beslut, samt tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.

Kontakt styrelsen: styrelse@skran.se

 

Per Elfvin

Ordförande

Peter Reteike

Vice ordförande

Elisabeth Lustig

Sekreterare

Agnieszka Engström

Kassör

Roger Berg

Ledamot

Rolf Baxmann

Ledamot

Ermin Jelacic

Ledamot

Jenny Bolting

Suppleant

Johan Revstedt

Suppleant

Ordförande genom åren

 • Arvid Holmberg 1922 – 1924
 • Fridolf Eriksson 1925 – 1939
 • Sven J. Malmström 1940 – 1952
 • Frille Sjö 1953 – 1965
 • Stig-Arne Nilsson 1966 – 1969
 • Charles Quick 1970 – 1999
 • John Westergren 2000 – 2015
 • Per Elfvin 2016 –

Valberedning

 • Anette Baxmann
 • Stefan Möller
 • Karin Börjesson

Revisor

 • Maria Kling
 • Joakim Feldt
 • Rolf Åström (suppleant)
Language »