SIMNING

Simning är en naturlig som självklar del i Simklubben Rans verksamhet. Efter simskolan fortsätter simmare i SK RAN sin utveckling inom Teknikskolan och träningsgrupperna. Att ingå i en träningsgrupp innebär förstås en hel del träning som visat sig vara mycket positivt för skolarbete och personlig utveckling. Tävling är en viktigt del i den idrottsliga utvecklingen, där simmaren lär sig att sträva efter sina målsättningar. Genom träning och tävling stärks individens självförtroende och disciplin, som leder till ett hälsosamt och framgångsrikt liv både inom idrott och i vardagen. Det innebär också kamratskap, sammanhållning och en vi-känsla, något som på senare år visat sig allt mer nödvändigt i det sociala livet utanför skola och arbete.

VATTENPOLO

Vattenpolo är ingen stor sport i Sverige, ännu vill säga. Vi ser dock ett ständigt stigande intresse för denna tuffa vattensport, både bland tjejer och killar. SK RANs erfarenhet inom vattenpolo är väl dokumenterad. Både historiskt (startade 1922) och i dagens tävlingssammanhang, där SK RAN under senare år lagt beslag på många medaljer i såväl ungdoms-, junior- och seniorsammanhang. SK RAN erbjuder vattenpolo som både en idrott för barn och ungdomar, med att på sikt utveckla en junior och senior verksamhet i Malmö.

ÖPPET VATTEN

Öppet vatten har en mångårig tradition i SK RAN. Vi tränar och tävlar både i bassäng och ut i öppet hav. Verksamheten bedrivs på både motions- och tävlingsinriktad nivå. Begreppet ”öppet” handlar mer om att verksamheten är öppet till alla simintresserad som vill dela med sig av sin glädje och erfarenhet av simning om det är f.d. tävlingssimmare eller nybörjare som har påbörjat sin simresa. SK RAN erbjuder även en väldigt populär crawlskola var deltagare lära sig crawla med klubbens topp simtränare. Deltagare lära sig grunden för att kunna en effektiv crawl och läras hur dem kan försätta med sin träning själv eller i grupp.

AKTIVITETER

Vad händer i vår verksamhet? Vilken simtävlingar åker Simklubben Ran till? Vem spelar vi i den nästa vattenpolo match? Här kan ni hittar aktivitetskalendern för alla idrotter. 

Language »