6 – National & Regional

Träna att prestera

National och Regional gruppen riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att satsa på simning fullt ut. Simmarna går nu oftast i gymnasiet och det är viktigt att öka träningsdosen genom hela stadiet så att inte simmaren planar i sin utveckling. De flesta simmare har i detta utvecklingsstadium slutat växa på längden, framför allt flickor. Däremot kan fortfarande en naturlig muskulär tillväxt ske, framför allt för pojkar. Träningen kommer nu att ha en helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen då simmaren inte längre får något gratis via tillväxt. Det är därför viktigt att simmaren uppnått goda mentala, tekniska och fysiologiska (i första hand aeroba och styrkemässiga) grundfärdigheter för att klara av och tillgodogöra sig den kommande träningen. Träningen i detta utvecklingsstadium är likartad den för vuxna idrottare även om den totala träningstiden ännu inte ligger på samma nivå. Simmaren är i detta stadium mottaglig, utifrån individuella förutsättningar, för alla typer av träning. Inledningsvis bör simmaren också exponeras för olika typer av träning (olika kombinationer av volym och intensitet) för att säkerställa den fortsatta individuella träningsinriktningen. Kapacitetsanalyser samt långsiktiga utvecklingsplaner göras. I detta stadium tävlar simmare på nationella och regional mästerskap eller däröver. Även om det inte sker så stora fysiska förändringar utifrån tillväxt i detta stadium sker det framför allt stora psykosociala förändringar som kommer att ha stor betydelse för simmarens fortsatta utveckling.

Det är viktigt att färdighetsmålen uppnås innan individen går vidare till nästa stadium. Tänk på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. En person kan gå igenom ett stadium väldigt fort medan en annan behöver betydligt längre tid, och i nästa stadium kan förhållandet vara det omvända.

Ålder

 • Inträde i detta stadium sker när mognad, rätt nivå och ambition uppnå Detta sker dock tidigast runt 15 års ålders för flickor och 17 års ålders för pojkar.

Syfte

 • Att simmaren ska prestera som tävlingssimmare.
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, men som nu är mer specifika utifrån individuella förutsättningar samt specialsimsätt och specialdistanser.

Förkunskaper

 • Simmaren ska ha tävlat och visat utveckling på 400 meter medley för att säkerställa fokus på aerob utveckling och allsidighet samt på 1 – 2 simsätt som simmaren identifierats ha god fallenhet för.
 • Simmaren bör ha tävlat på samtliga tävlingsdistanser.
 • Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i sitt eller sina specialsimsätt.
 • Simmaren bör ha deltagit på Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 800 träningstimmar per år inom simverksamheten i slutet av stadiet (cirka 700 timmar om simmaren varit kortare tid i stadiet eller sysslat med andra idrotter parallellt).
 • Simmaren ska klara av de träningsserier som rekommenderas.
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land.

Slutmål

 • Simmaren ska ha en kontinuerlig prestationsförbättring på specialsimsätt och specialdistanser. Simmaren bör också visa på god utveckling på 200/400 meter medley.
 • Simmaren ska ha alla de grundläggande kapaciteter och färdigheter (fysiska, tekniska, taktiska, mentala och sociala) som har betydelse för den fortsatta simutvecklingen i den nästa steg i sin simkarriär.
 • Träningsfokus har ändrats från att bygga färdigheter och kapaciteter till att maximera prestationen.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 900 träningstimmar per år inom simverksamhet i slutet av stadiet.
Minisim Minisim är en naturlig fortsättning på babysim, och tar därför vid efter avslutad babysimskurs när barnet är 2år gammalt.…
Medleyskola Märkestagning och simbevis ingår i undervisningen. De barn som vill och önskar får gärna delta i vår egen klubbtävling;…
Teknikinlärning och fysisk aktivitet Teknikskolan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, som genom målrelaterade lekar…
Lära sig simträning Ungdomsgrupper riktar sig till barn från cirka 9 – 10 år och upp till att puberteten inleds. När…
Träna att tävla Träningsgrupper riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för…
Language »