5 – Träningsgrupper

Träna att tävla

Träningsgrupper riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för detta stadium när tillväxtspurten har inletts och hon eller han uppnått tillräckligt social, mental och kognitiv mognad. Under dessa år sker stora förändingar fysiskt då simmarna växer både längd- och viktmässigt. De blir också mer mottagliga för ren konditionsträning. Detta är viktiga år för att framför allt utveckla ”motorn”, det vill säga hjärtat och egenskaper som har med kondition och uthållighet att göra. Möjligheten att ”styrketräna hjärtat” kommer att ha stort betydelse för en god kondition och uthållighet senare i livet. Simmarna är i slutet av detta stadium också betydligt mer mottagliga än tidigare för att bygga muskler. Det är därför extra viktigt att de har uppnått goda koordinativa, motoriska och tekniska färdigheter i tidigare utvecklingsfaser. Då kommer deras förutsättningar för en långsiktig utveckling vara betydligt större. Dessa färdigheter ska nu automatiseras så att en individuell simstil utvecklas. Detta är det stadium där träningen fullt ut börjar anta vuxna idrottares former och bli mer relaterad till tävlingsmomentet. I denna fas introduceras till exempel den första nationella mästerskapstävlingen, Sum-Sim. Det är dock viktigt att vara medveten om att det, förutom fysiska förändringar, också sker stora förändringar psykosocialt, emotionellt och kognitivt som kommer att spela roll för simmarens fortsatta utveckling.

Träningsgrupper är delad intill två olika nivåer. Träning 1-2 varav Träning 1 är den högsta grupp. I slutet av stadium börjar vi skiljer mellan den nationella simmare och den regionala simmare. Tänk på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. En person kan gå igenom ett nivå väldigt fort medan en annan behöver betydligt längre tid, och i nästa nivån kan förhållandet vara det omvända.

Ålders

Inträde sker enligt biologisk ålder när tillväxtspurten inleds och simmaren är psykosocialt mogen. För de flesta simmare handlar det om åldern 12-14 år. Flickor går oftast in i fasen 1-2 år före pojkar. Utträde sker enligt biologisk ålder, när puberteten närmar sig slutet och simmaren har uppnått den mognad och nivå som krävs för nästa utvecklingsstadium, rund den kronologiska åldern 15-17 år. Simmaren stannar cirka 3-4 år i Träningsgrupper beroende på när personen går in i stadium och vilken utvecklingstakt han eller hon har.

Syfte

 • Att simmaren ska etablera sig som tä
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad aerob förmåga, styrka och simteknik, vilket kommer att ge en bättre simork.

Förkunskaper

 • Simmaren ska visa en god utveckling på 200 meter medley och 400 meter frisim vilket visar på en god allsidighet och uthållighet.
 • Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i samtliga fyra simsätt.
 • Simmaren bör ha tävlat och uppnått utveckling på 200 meter ryggsim, bröstsim, frisim och 100 meter fjärilsim.
 • Simmaren bör ha deltagit på Simiaden, Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå. Simmaren har också provat på att åka iväg på tävlingar cirka 2 gånger per år. Minst en av dessa med övernattning.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 300 träningstimmar per år i simverksamhet och totalt 450 träningstimmar per år.
 • Simmaren ska klara av de träningsserier som rekommenderas.
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land.

Slutmål

 • Simmaren ska ha tävlat och visat utveckling på 400 meter medley för att säkerställa fokus på aerob utveckling och allsidighet samt på 1 – 2 simsätt som simmaren identifierats ha god fallenhet för.
 • Simmaren bör ha tävlat på samtliga tävlingsdistanser.
 • Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i sitt eller sina specialsimsätt.
 • Simmaren bör ha deltagit på Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 800 träningstimmar per år inom simverksamheten i slutet av stadiet (circa 700 timmar om simmaren varit kortare tid i stadiet eller sysslat med andra idrotter parallellt).
 • Simmaren ska klara av de träningsserier som rekommenderas.
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land.
Minisim Minisim är en naturlig fortsättning på babysim, och tar därför vid efter avslutad babysimskurs när barnet är 2år gammalt.…
Medleyskola Märkestagning och simbevis ingår i undervisningen. De barn som vill och önskar får gärna delta i vår egen klubbtävling;…
Teknikinlärning och fysisk aktivitet Teknikskolan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, som genom målrelaterade lekar…
Lära sig simträning Ungdomsgrupper riktar sig till barn från cirka 9 – 10 år och upp till att puberteten inleds. När…
Träna att prestera National och Regional gruppen riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att…
Language »