4 – Ungdomsgrupper

Lära sig simträning

Ungdomsgrupper riktar sig till barn från cirka 9 – 10 år och upp till att puberteten inleds. När tillväxtspurten har påbörjats och simmaren har uppnått en social, kognitiv och emotionell mognad kan simmaren var redo för nästa stadium. I Ungdomsgrupper fortsätter guldåren för utveckling av motoriska färdigheter. Därför prioriteras det till inlärning och utveckling av motoriska färdigheter såväl på land som i vatten med varierande simträning och lek. Vi uppmuntra att ungdomar har variation i sin idrottsutveckling och tycker att ungdomar ska fortsätta utöva andra idrotter under tiden dem tränar i Ungdomsgrupper. Under detta stadium ökar tävlandet, framför allt utanför hemmaföreningen. Simträningen i den senare delen av stadiet successivt trappas upp, både vad gäller antalet träningstillfällen och längden på simträningen. Detta för att personen ska vara förberedd för nästa stadium.

Ungdomsgrupper är delad i tre olika nivåer. Ungdom 1-3 varav Ungdom 1 är den högsta grupp. Tänk på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. En person kan gå igenom ett nivå väldigt fort medan en annan behöver betydligt längre tid, och i nästa nivån kan förhållandet vara det omvända.

Ålder

Inträde sker enligt kronologisk ålder, normalt vid cirka 9-10 år men rätt färdighetsnivå krävs för att tillgodogöra sig träningen i detta utvecklingsstadium. Utträde sker däremot enligt biologisk ålder, när tillväxtspurten inleds, runt en kronologisk ålder av 12-14 år. Flickor ligger cirka 1-2 år före pojkar. Simmarna stannar cirka 2-3 år i detta utvecklingsstadium.

Syfte

 • Att simmaren ska få en grundläggande förståelse för simträningens olika delmoment.
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad teknik i alla de fyra simsätten som kommer att ge en bättre simork.

Förkunskaper

 • Simmaren ska ha utvecklat tekniken i de fyra simsätten.
 • Simmaren ska klara 200 meter frisim och ryggsim, 100 meter bröstsim, 100 meter medley och 25 meter fjärilsim regelrätt med start, vändning och målgång.
 • Simmaren ska ha klarat nivå 2 tider på Mini Maxi.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 300 träningstimmar (ca 1 timme per dag) sammanlagt per år, i och utanför den organiserade simverksamheten.
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land.
  • som streamline mot vägg,
  • djup knäböj med fotlängd mellan knäna,
  • stående nudda golvet när man böjer sig framåt, utan att böja på knäna
  • rotera i bröstrygg med pinne på bröst eller rygg
  • sitta ner på knä, mellan hälarna, med fötterna vinklade utåt,
  • sitter ner på fötterna/hälarna med raka vrister/tårna pekande bakåt)

Slutmål

 • Simmaren ska visa en god utveckling på 200 meter medley och 400 meter frisim vilket visar på en god allsidighet och uthållighet.
 • Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i samtliga fyra simsätt.
 • Simmaren bör ha tävlat och uppnått utveckling på 200 meter ryggsim, bröstsim, frisim och 100 meter fjärilsim.
 • Simmaren bör ha deltagit på Simiaden, Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå. Simmaren har också provat på att åka iväg på tävlingar cirka 2 gånger per år. Minst en av dessa med övernattning.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 300 träningstimmar per år i simverksamhet och totalt 450 träningstimmar per år.
 • Simmaren ska klara av de träningsserier som rekommenderas.
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land.
Minisim Minisim är en naturlig fortsättning på babysim, och tar därför vid efter avslutad babysimskurs när barnet är 2år gammalt.…
Medleyskola Märkestagning och simbevis ingår i undervisningen. De barn som vill och önskar får gärna delta i vår egen klubbtävling;…
Teknikinlärning och fysisk aktivitet Teknikskolan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, som genom målrelaterade lekar…
Träna att tävla Träningsgrupper riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för…
Träna att prestera National och Regional gruppen riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att…
Language »