Minisim är en naturlig fortsättning på babysim, och tar därför vid efter avslutad babysimskurs när barnet är 2år gammalt. Idag…
Här introduceras barnen till vattnet genom lek och plask. Det blir också en naturlig fortsättning från minisimmet. Föräldrar är inte…
Vuxensimskola Många är de vuxna som av olika skäl inte lärt sig simma i unga år. Simklubben Ran bedriver därför…
En skola för livet! Vi har behörig, motiverad personal som finns där för att möta varje individs behov och arbetstakt,…
Crawlskola (Learn-to-crawl) Vårt mål är att göra dig till en mer effektiv och självsäker simmare. Din framgång på kursen beror…
Language »