Tävlingssimning

Bli en tävlingsfunktionär!

För att vara tävlingsfunktionär på en simtävling krävs utbildning och att du är minst 16 år. Kursen är en grundkurs för funktionärer. Du behöver inga förkunskaper för att gå kursen. På kursen får du inblick i hur en simtävling går till. Du får också lära dig simningens grundläggande tävlingsregler. Kunskap om regler gör det lättare för dig att förstå och förklara varför en simmare blir diskade på tävlingar.

Efter kursen kommer du att behöva göra en praktik att få din ”grön-kort” och kunna arbeta som funktionär på simtävlingar. Denna praktik kan göras när som helst på vilken tävling som helst. Efter du har gått kursen och har arbetat som sim-funktionär finns det möjligheter för vidareutbildning för att kunna var en tävlingsledare, starter, speaker, och sköta tävlingens tidtagning.

Sim-funktionär kursen är gratis och inga krav ställs på att du måste ”ställa upp”. Du deltar som funktionär när du kan och vill. Vi har dock målsättningen att varje sim-familj ska ha minst en utbildad funktionär. Med fler funktionärer i klubben kan vi arrangera flera simtävlingar i Malmö.

Vi behöver dig!

Klubbrekord och andra statistik.

No image has been set yet, edit the module to set one.

Följa simtävlingar live framför din dator.

Databas med alla tävlingsresultat.

Tävlingssim i SK RAN - Den Blå Band

"Den Blå Band" bygger på totalt åtta utvecklingsstadier. Här visar vi fyra av dem stadium. Varje stadium är uppbyggt av olika färdighetsmål och bygger på vad individen uppnått i föregående stadium. Det är viktigt att färdighetsmålen uppnås innan individen går vidare till nästa stadium. Tänk på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. En person kan gå igenom ett stadium väldigt fort medan en annan behöver betydligt längre tid, och i nästa stadium kan förhållandet vara det omvända. Det är inte meningen att "Den Blå Band" ska bromsa utvecklingen för en individ, därför individanpassar vi  verksamheten så mycket som möjligt.

Vill du bli en tävlingssimmare i SK RAN? Kontakta oss att se hur du kan börja med simning som en tävlingsidrott!

Language »