Vi söker volontärer till Malmö Open Water

Vi söker volontärer! 

Öppet vatten-simning är populärt i Malmö med många som söker sig till Malmös stränder och kust för att simma, men det finns för närvarande ingen etablerad öppet vatten tävling för alla öppet vatten intresserade. Intresset för Malmö Triathlon har ändå visat att det finns en marknad för en öppet vatten tävling. Över i Köpenhamn har det funnits flera väl etablerade öppet vatten tävlingar som årligen drar hundratals motionärer och elitsimmare. 

2015 genomförde Simklubben RAN en liten öppet vatten tävling på Ribersborgsstranden. Cirka 70st simmare från båda sidorna av Öresund var med i tävlingen och det var mycket omtyckt av många av deltagarna som ville se att en öppet vatten tävling fortsatte och etablerades. Av olika skäl kunde SK RAN inte genomföra Malmö Open Water under 2016 och 2017, men önskemål om att genomföra tävlingen har alltid funnits. 

Hösten 2017 gjorde några studenter på Malmö Universitet ett projektarbete där de använde sig av ett idrottsarrangemang för att främja en kampanj om miljöhållbarhet. En av studenterna i projektet var deltagare på Malmö Open Water 2015 och gruppen frågade om lov att använda tävlingen som case för ett examensarbete. Projektet – Save the Wave, gick ut på att upplysa om effekten av klimatförändringarna genom ett idrottsarrangemang.  

Simklubben RAN blev intresserade av att genomföra detta koncept och relansera Malmö Open Water med en hållbarhetsprofil. Dels passar det in med klubbens verksamhet som är beroende av att det finns rent vatten och dels tror vi att denna typ av idrottsarrangemang passar bra inom de fokusområden som Malmö stad strävar efter – ökad gemenskap, folkhälsa, simkunnighet, minskad miljöpåverkan och hållbar stadsutveckling. Genom att vi använder oss av FN:s Globala hållbarhetsmål, blir målsättningen för tävlingen, förutom att erbjuda ett härligt idrottsarrangemang, att upplysa allmänheten och tävlingsdeltagare om de globala målen genom att knyta olika företag, start-ups, och organisationer som jobbar med dessa globala mål till tävlingen. Arrangemanget kommer också styras utifrån dessa mål för att ha minsta möjliga påverkan på miljön. 

Simklubben Ran (SK RAN) har ansökt om och beviljats arrangemangsbidrag av Malmö Stad att genomföra en tävling i öppet vatten i Malmö den 8 september 2018, Malmö Open Water. Simidrottsföreningen Simklubben RAN står som arrangörer för tävlingen. Ambitionen är att etablera ett årligen återkommande motionsarrangemang, samt en elit-tävling som på sikt ska kunna locka internationell elit, men hela tiden med ett fokus på hållbarhet. 

Vad kan jag göra som volontär? 

Eftersom tävlingen arrangeras av Simklubben RAN, vill vi naturligtvis se att det är så många som möjligt av SK RANs medlemmar som är delaktiga både i tävlingen, men också i arbetet för arrangemanget. Både vuxna och ungdomar kan hjälp till! Vi har varit en liten grupp hittills men nu behöver vi bli flera som kan hjälpa till med arbetet. Om du är intresserad att ta på dig en roll i tävlingen, stor eller liten, kontakta gärna tävlingsarrangör Matthew McNutt matthew@skran.se. Vi arbetar alla ideellt med tävlingen vilket är en förutsättning för att kunna genomföra tävlingen. Ung eller gammal, erfaren eller oerfaren spelar ingen roll. Det bästa sättet är att bara dyka rakt in. Du kommer garanterat att få nya erfarenheter och kunskap. Det finns många uppgifter som du kan välja mellan och vara med och bidra till en unik tävling. Om tävlingsarrangemang är något som du har intresse för, kontakta gärna oss! Vi behöver din hjälp redan nu. 

Vi söker även folk som brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor och är intresserade av att kunna visa för andra hur alla Malmöbo kan bli mer omtänksamma om miljön.  

På lördag den 8 september är det dags för tävlingen. Då finns det en del uppgifter som ska göras både innan, under och efter tävlingen.  

Vi söker till det: 

 • 10st volontär till byggnation av arenan (fredag) 
 • 4-5st volontär till sekretariat 
 • 5-6st volontär till incheckning och slussning till start 
 • 10st volontär vid kanten som har uppsikt över tävlingsbanan 
 • 4st volontär som tidtagare 
 • 2st volontär att hjälpa med starten 
 • 3st volontär som måldomare 
 • 4st volontär till väskinlämning 
 • 4-5st volontär att hjälpa till med kringarrangemanget 
 • 10st volontär till rivning av arenan 
 • 2-3st volontär till hjälp med sociala medier 

Arbetstider den 7-8 september 

Fredag kl. 17:00 – ca 20:00 

Lördag kl. 8:00 – ca 15:00 

 

Kontaktinformation 

Malmö Open Water kommitté info@malmoopenwater.se

 

 
Language »