Xtra Årsmöte 24 april 2019

Dagordning vid Simklubben RAN:s extra årsmöte onsdagen

den 24 april 2019, kl. 18.00. Kansliet, Segesvängen 1.

 

  1. Mötet öppnas.
  1. Mötets laga utlysande.
  1. Fastställande av Föredragningslista.
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  1. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-räkenskapsåret.
  1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
  1. Mötet avslutas.

 

 
Language »