SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Simklubben Ran
Vi lär Malmö att simma!

Välkomna till SK RANs Årsmöte den 15:e mars 2023.
2023-02-21 16:12

Simklubben RAN kallar till Årsmöte på Kockum Fritid den 15:e mars 2023.

 

Börjar med mingel o fika samt lite aktiviteter, mellan 18.00-18.50

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet. Dessa finns på Kansliet, Segesvängen 1. 

 

Årsmötet börjar kl. 19.00-21.00

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Bestämmande ang Medlemsavgift höjs eller behålles.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
4. två revisorer för en tid av två år, med ett års förskjutning, jämte suppleant för en tid av ett år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud);
13. Utmärkelser.
14. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 


Nyhetsarkiv
2023-08-14 15:42
Och Vinnaren Är...2023-07-19 21:36
Klubbkvällen inställd!2023-06-27 13:21
2023-06-23 11:53
Saknar du simkurs ?2023-06-15 11:23
2023-03-20 12:45
Årsmöte 2023-03-16 19:38
Huvudtränare Simning2023-01-09 21:06
Bokning av simkurs 2022-12-01 10:39
RANs VÄNNER2022-10-12 11:18
Landslagsträning 2022-09-12 14:53
GRATTIS AMELIA2022-07-14 17:44
Amelias första SM/JSM2021-11-30 09:28
 
Våra partners
Följ oss på sociala medier