Bli medlem i vår förening!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Simklubben Ran
Vi lär Malmö att simma!

Sommarsimskola 2023 på Segevångsbadet
2023-03-22 14:18
Segevångsbadet

Den 1 april kommer vi att öppna bokningen för sommarens simskolor.

Segevångsbadet har simkurser vecka 25-28, förmiddag kl. 10, 11, 12, och eftermiddag 16, 17, 18 för vuxna kl. 19,

samt vecka 29-32 enbart förmiddag kl. 10, 11, 12.

2023-03-20 12:45
Tyst minut

 

Det är nog ingen som missat det fruktansvärda som hände en ung fotbollspelare från FC Trelleborg i veckan. 

 

Vi visar vårt stöd genom att starta lördagens vattenpolo match mellan RAN och LSF vattenpolo med att hedra Sixten och hans nära med en tyst minut.

Årsmöte
2023-03-16 19:38

Igår hade SK RAN årsmöte och många ledare, simmare och vattenpolospelare tackades för ett gott arbete under 2022.

Avtackning av Per Elfvin som har varit ordförande mellan 2016-2022. Han kommer att fortsätta som volontär i SK Ran, vilket vi ser fram emot.

Karin Börjesson, valdes till vår första kvinnliga ordförande.

Rans SwimRun
General Registration for Malmö SwimRun now open.
2023-03-09 16:31, Rans SwimRun
General Registration for Malmö SwimRun now open.
Dont miss your chance to sign up before prices increase!
Select your favorite distance and your age group from the Supersprint, Sprint and Kids Race.
A big day with a lot of fun and entertainment awaiting you!
SIGN UP TODAY!
Välkomna till SK RANs Årsmöte den 15:e mars 2023.
2023-02-21 16:12

Simklubben RAN kallar till Årsmöte på Kockum Fritid den 15:e mars 2023.

 

Börjar med mingel o fika samt lite aktiviteter, mellan 18.00-18.50

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet. Dessa finns på Kansliet, Segesvängen 1. 

 

Årsmötet börjar kl. 19.00-21.00

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Bestämmande ang Medlemsavgift höjs eller behålles.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
4. två revisorer för en tid av två år, med ett års förskjutning, jämte suppleant för en tid av ett år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud);
13. Utmärkelser.
14. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Nyheter från våra grupper
Simskola, 22/03 10:52 
Ran Sprint Meet, 08/03 16:26 
Ran Sprint Meet, 08/03 16:24 
Ran Sprint Meet, 08/03 16:22 
Ran Sprint Meet, 08/03 16:19 
 
Våra partners
Följ oss på sociala medier